Wspomnienia z okazji Jubileuszu 35-lecia Chóru PB. Więcej...

Wspomnienia z okazji Jubileuszu 30-lecia Chóru PB. Poczytaj...

Nasz fanpage na Facebooku. Zobacz...

DYRYGENT

Wioletta Miłkowska - dyrygent, pedagog, profesor sztuk muzycznych. Prowadzi klasę dyrygentury na wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W latach 2012 - 2016 pełniła funkcję Kierownika Zakładu Dyrygentury Chóralnej. Obecnie została powołana do Rady Naukowej UMFC oraz Zespołu do spraw parametryzacji w Uczelni. Pracę z chórami rozpoczęła w roku 1985. Prowadziła zespoły dziecięce, młodzieżowe oraz akademickie. Obecnie jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Politechniki Białostockiej (od 1997 r.) oraz Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku (od 2005r.). Koncertowała w wielu krajach Europy, Kanadzie oraz USA. Brała udział w festiwalach zdobywając liczne nagrody. Wielokrotnie zapraszana była do jury konkursów chóralnych regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. współpracując z orkiestrami kameralnymi poprowadziła szereg koncertów oratoryjnych. wspólnie z prowadzonymi przez nią zespołami zarejestrowała interpretacje wybranych dzieł na płytach CD. Jest też autorką publikacji książkowych. wioletta Miłkowska zajmuje się także działalnością naukową, a obszarem jej badań jest wokalna oraz wokalno-instrumentalna twórczość funeralna. wyniki badań zostały przedstawione w publikacji pt. -Requiem w twórczości kompozytorów polskich. Inną jej domeną badawczą jest szeroka problematyka chóralistyki polskiej. Była kierownikiem oraz współorganizatorem wielu konferencji naukowych (m.in. Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich w czasach zaborów…; Między nieznanym a zapomnianym. Muzyka polska w świetle nowych odkryć). Wioletta Miłkowska jest animatorem młodzieżowego ruchu chóralnego na Podlasiu. W latach 2006-2014 roku była w regionie koordynatorem działań Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Obraz funkcjonowania szkolnych zespołów chóralnych zawarty jest w publikacji jej autorstwa „Białystok w „Śpiewającej Polsce”(Białystok, 2011). Od roku 2015 koordynuje zadania edukacyjno-artystyczne w projekcie „Rozśpiewany Białystok”. Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku Statuetką „Nauczyciel Mądry Sercem”. Za swą działalność naukową, artystyczną i popularyzatorską została wyróżniona Medalem Za Zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.

 

Carmina Burana
koncert w Petresburgu
rekrutacja do Chóru PB
koncert beethoven