Wspomnienia z okazji Jubileuszu 35-lecia Chóru PB. Więcej...

Wspomnienia z okazji Jubileuszu 30-lecia Chóru PB. Poczytaj...

Nasz fanpage na Facebooku. Zobacz...

JUBILEUSZ XXX - LECIA CHÓRU PB

24 listopada 2007 roku Chór Politechniki Białostockiej obchodził Jubileusz XXX- lecia istnienia. Ukoronowaniem działalności artystycznej był wielki koncert. Sala Opery i Filharmonii Podlaskiej była wypełniona po brzegi. Oprócz Władz Politechniki Białostockiej obecni byli także Rektorzy innych Uczelni. Ponadto zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele Samorządu lokalnego. Na Koncert przybyli także Dyrygenci innych Chórów, gdyż dla nich tego rodzaju Jubileusz jest Świętem wszystkich osób zajmujących się sztuką śpiewania, tak trudną i wymagającą poświęceń. Bardzo cieszy nas fakt licznie zgromadzonych byłych chórzystów, którzy przybyli na Jubileusz Chóru Politechniki z najdalszych zakątków świata. W takich chwilach słowa: gdzie słyszysz śpiew –tam idź, tam ludzie dobre serca mają lub muzyka łagodzi obyczaje sumują się dając wspaniały wynik - MUZYKA ŁĄCZY LUDZI. W pierwszej części koncertu Chór z towarzyszeniem Orkiestry Opery i Filharmonii wykonał działo oratoryjne J. F. Haydna "Nelson Messe". Partie solowe wykonali byli Chórzyści Politechniki – a obecnie Artyści – wokaliści scen polskich i światowych: Beata Gramza, Helena Poczykowska, Piotr Rafałko oraz Bogdan Kordy. "Nelson Messe" okazała się trafnym wyborem. Utwór o bardzo uroczystym – miejscami triumfującym charakterze, został przyjęty przez publiczność z niezwykłym aplauzem. Po przerwie miała miejsce projekcja filmu przedstawiającego, w sposób humorystyczny, historię Chóru. Były wspomnienia dawnych chórzystów, mi.in.: współzałożyciela Zespołu prof. Adama Skorka i pierwszej dyrygentki p. Zofii Hammerlak – Gładyszewskiej. Wielką niespodzianką było przybycie na Koncert Jubileuszowy dyrygenta z Francji, który trzydzieści lat temu gościł u siebie chórzystów Politechniki Białostockiej. Wspominano warsztaty muzyczne, koncerty, festiwale, z których Zespół wracał obsypany laurami. Właśnie z nimi związane były utwory, które Chór zaprezentował w dalszej części koncertu. Było miejsce także na gratulacje. Wśród wielu wystąpień jedno na pewno zapadło w sercach wielu Chórzystów. J. M. Rektor Politechniki Białostockiej prof. Joanicjusz Nazarko odznaczył dyrygent Wiolettę Miłkowską medalem "Zasłużony dla Politechniki Białostockiej". Szczególnie cieszy nas fakt, że po raz pierwszy publicznie zostali docenieni Chórzyści (niektórzy ze stażem 25 lat w Zespole), którzy swoją pracą wnieśli ogromny wkład na chwałę swojej Alma Mater, rozsławiając jej imię nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju. Na zakończenie studenci zaśpiewali wspólnie z dawnymi chórzystami, dyrygentami oraz osobami zaprzyjaźnionymi z Zespołem – historyczny utwór, dawny hymn "Gaude Mater Polonia" oraz pieśń o miłości i śpiewie "Vive l'amour", które to wykonanie stało się niezwykle pięknym zwieńczeniem Jubileuszowego Koncertu z okazji 30-lecia działalności artystycznej Chóru Politechniki Białostockiej. Po koncercie odbyło się spotkanie towarzyskie, a wspomnieniom i śpiewom nie było końca...

Obejrzyj kronikę Chóru PB

Carmina Burana
koncert w Petresburgu
rekrutacja do Chóru PB
koncert beethoven